Vi är en fullservicebyrå för privatpersoner och företag

Vi hjälper till med rak, tydlig och lättförståelig rådgivning
inom juridikens centrala ämnesområden

På Altrium Advokatbyrå använder vi vår erfarenhet av arbete på ledande affärs- och humanjuridiska advokatbyråer, inom domstolar och andra myndigheter för att ge privatpersoner och företag högkvalitativ juridisk rådgivning.

Vi strävar ständigt efter att våra klienter ska kunna få juridisk rådgivning på ett rakt och enkelt sätt och få tydliga och lättförståeliga svar på sina frågor och inte obegripliga hänvisningar till svårgenomträngliga regler.

Vi sätter din situation i centrum och hjälper dig med de frågor som uppstått för dig oavsett om det handlar om familjerättsliga frågor såsom exempelvis vårdnad, boende, umgänge, bodelning, bouppteckning, arv och testamente eller om du leder ett företag och behöver hjälp med rådgivning inom exempelvis allmän avtalsrätt, arbetsrätt och alla typer av tvister.

”Läs mer”

Eftersom vi är en traditionell allmänpraktiserande advokatbyrå (fullservicebyrå) kan vi erbjuda dig tillgång till samma högkvalitativa rådgivning som stora företag får när de hamnar i olika tvister såsom entreprenadtvister, köprättsliga tvister om bostadsrätt eller fastighet, tvister om hyresrätt och andra nyttjanderättstvister, tvister på arbetsrättens område och andra avtalsrättsliga tvister.

Samtidigt har vi även fullt fokus på traditionell humanjuridik och arbetar med vårdnadsmål, brottmål, LVU och andra mål om tvångsomhändertaganden, migrationsmål och åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman. Vi arbetar även med personskadeärenden såsom trafikskadeärenden och annan skadestånds- och försäkringsrätt.

Vårt breda kunskapsområde innebär att vi kan ta hänsyn till helheten när vi hjälper dig och att du slipper att anlita flera olika juridiska rådgivare när du behöver hjälp.

”Göm”