top of page

Avtalsrätt, affärsjuridik & arbetsrätt 

AVTALSRÄTT OCH ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK

Vi anlitas återkommande för att upprätta olika typer av avtal åt våra klienter. Vi har erfarenhet av att upprätta avtal inom vitt skilda ämnesområden och vi har bland annat hjälp till med att upprätta leveransavtal avseende matleveranser från restauranger till konsumenter och konsultavtal inom rekrytering och bemanning samt andra typer av samarbetsavtal och överlåtelseavtal.

ARBETSRÄTT

Vi agerar återkommande ombud åt både arbetsgivare och arbetstagare i arbetsrättstvister. Vi hanterar fortlöpande tvister om uppsägningar och har erfarenhet i tvister som avser tjänstemän inom privat och offentlig sektor samt arbetare inom privat och offentlig sektor. Vi har erfarenhet från förhandling med multinationella företag samt med fackförbund i uppsägningstvister och MBL-förhandlingar. Vi har bland hjälp till en arbetsgivare med MBL-förhandlingar när inhyrning skulle ske av arbetskraft från utländskt bemanningsföretag samt även tagit fram alla typer av anställningsavtal som ett rekryterings- och bemanningsföretag har behov av.

BOSTADSRÄTT OCH KÖPRÄTT

Vi agerar återkommande ombud inom på köprättens område. Vi har erfarenhet av att både representera säljare och köpare i tvister om fel i bostadsrätt. Vi har även hanterat andra typer av köprättsliga tvister såsom bilköp.

ENTREPRENADRÄTT

Vi agerar återkommande ombud åt entreprenadföretag samt beställare i olika typer av entreprenadtvister och konsumententreprenader enligt konsumenttjänstlagen.  Vi har erfarenhet av att hjälpa konsumenter i tvister i konsumententreprenader med större nationella företag. Vi anlitas även återkommande av byggföretag i tvister med deras beställare. Vi har även hjälp till med att ta fram avtal för exploatering, byggnation och försäljning av hus i samband med att nybyggnation sker av större bostadsområden.

FASTIGHETSRÄTT OCH HYRESJURIDIK

Vi agerar återkommande ombud åt både hyresvärdar och hyresgäster inom kommersiell hyresrätt avseende lokaler samt i frågor som avser bostadslägenheter. Vi har erfarenhet av alla typer tvister som kan uppstå vid uppsägningar av lokaler såsom ärenden om medling och uppskov i hyresnämnden samt skadeståndstvister i allmän domstol och därtill anlitas vi även i frågor om överlåtelse och byte av bostadslägenheter.

Vi hanterar även fastighetsrättsliga tvister såsom fel i fastighet (och närbesläktade området fel i bostadsrätt) samt har även erfarenhet av överlåtelse av kommersiella fastigheter och fastighetsbolag samt upprättande av olika typer av avtal såsom arrendeavtal.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page