Familjerätt och ekonomisk familjerätt

Vi åtar oss uppdrag avseende tvister som rör vårdnad, boende och umgänge för barn. Vi bistår våra klienter med rättslig hjälp för att lösa tvister på frivillig väg genom samförståndslösningar med hjälp av ombud och/eller medlare samt vid tvister i domstol. Vi har lång erfarenhet av att företräda våra klienter i dessa ärenden.

VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

Vi biträder klienter och erbjuder rådgivning angående b.la. arvsrätt, upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar, underhållsbidrag till make eller barn, samboförhållanden, samboavtal eller upplösning av samboförhållanden. Vi bistår även vid bodelning vid äktenskapsskillnad eller dödsfall.

EKONOMISK FAMILJERÄTT OCH ARVSRÄTT

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare. Om makar eller sambor inte kan enas om bodelning, kan domstolen efter ansökan förordna en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren ska se till att bouppteckning upprättas vid behov. Bodelningsförrättaren prövar rättsliga frågor under förrättningens gång och tillser att bodelning kommer till stånd. Vi har erfarenhet av både mindre och ”okomplicerade” bodelningar som större och mer komplicerade bodelningar med omfattande tillgångar i både Sverige och i utlandet.

BODELNINGSFÖRRÄTTARE

Vi förordnas regelbundet som boutredningsmän att förvalta olika dödsbon. Vi har erfarenhet av att utreda, förvalta och skifta dödsbon. Det kan vara tal om både mindre och enklare dödsbon som större och mer komplicerade dödsbon och med tillgångar i både Sverige och i utlandet.

 

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman på begäran av dödsbodelägare. Boutredningsmannen företräder dödsboet i alla avseenden och vårt uppdrag består i att förbereda boet för bodelning och arvskifte.

BOUTREDNINGSMAN

Kontakta oss

+46 (0)8-340877  |   info@altrium.se

STOCKHOLM

Besöksadress: Artillerigatan 24

Postadress: Box 55958, 102 16 Stockholm

Telefonnummer: +46 (0)8-340877

UPPSALA

Besöks- och postadress:

Kungsgatan 25, 753 32 Uppsala

Telefon: +46 (0)18-127728

VÄSTERÅS

Besöks- och postadress:
Hamngränd 6, 721 30 Västerås
Telefon: +46 (0)21-121359

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER