Förvaltningsrätt och migrationsrätt

Vi företräder företag och privatpersoner inom samtliga områden inom förvaltningsrätten. Vi bistår våra klienter bland annat rörande beslut om sjukpenning och sjukersättning, arbetsskadeersättning, utskänkningstillstånd och byggnadslov.

ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT

Vi biträder våra klienter inom samtliga rättsområden inom socialrätt. Vi förordnas regelbundet av förvaltningsdomstolarna i ärenden om tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV för både barn, föräldrar till barn samt andra vuxna. på grund av missbruk eller psykisk ohälsa. Vi åtar oss även mål i ärenden om tvångsomhändertaganden av barn.

LVU, LVM, LPT OCH LRV

Vi agerar återkommande offentliga biträden vid i processer där personer sökt asyl i Sverige. Vi har erfarenhet av handläggningen hos Migrationsverket och även processen i migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen.

Vi hjälper även arbetsgivare och enskilda att söka arbetstillstånd och uppehållstillstånd på annan grund såsom anknytning till make, maka, sambo, barn eller annan nära anhörig eller ömmande omständigheter.

MIGRATIONSRÄTT

Kontakta oss

+46 (0)8-340877  |   info@altrium.se

STOCKHOLM

Besöksadress: Artillerigatan 24

Postadress: Box 55958, 102 16 Stockholm

Telefonnummer: +46 (0)8-340877

UPPSALA

Besöks- och postadress:

Kungsgatan 25, 753 32 Uppsala

Telefon: +46 (0)18-127728

VÄSTERÅS

Besöks- och postadress:
Hamngränd 6, 721 30 Västerås
Telefon: +46 (0)21-121359

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER