top of page

Förvaltningsrätt och migrationsrätt

ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT

Vi företräder företag och privatpersoner inom samtliga områden inom förvaltningsrätten. Vi bistår våra klienter bland annat rörande beslut om sjukpenning och sjukersättning, arbetsskadeersättning, utskänkningstillstånd och byggnadslov.

LVU, LVM, LPT OCH LRV

Vi biträder våra klienter inom samtliga rättsområden inom socialrätt. Vi förordnas regelbundet av förvaltningsdomstolarna i ärenden om tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV för både barn, föräldrar till barn samt andra vuxna. på grund av missbruk eller psykisk ohälsa. Vi åtar oss även mål i ärenden om tvångsomhändertaganden av barn.

MIGRATIONSRÄTT

Vi agerar återkommande offentliga biträden vid i processer där personer sökt asyl i Sverige. Vi har erfarenhet av handläggningen hos Migrationsverket och även processen i migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen.

Vi hjälper även arbetsgivare och enskilda att söka arbetstillstånd och uppehållstillstånd på annan grund såsom anknytning till make, maka, sambo, barn eller annan nära anhörig eller ömmande omständigheter.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page