top of page

Trafik- och personskador

TRAFIK- OCH PERSONSKADOR

Vi agerar återkommande ombud för privatpersoner efter trafikolyckor eller andra incidenter med personskador som följd. Vi företräder dig gentemot försäkringsbolag, Försäkringskassan, arbetsgivare eller motsvarande. Vi bistår även vid prövning i Trafikskadenämnden eller vid tvist i domstol. Vi kan utkräva ekonomisk ersättning för dig avseende sveda och värk, anspänning/olägenhet, inkomstförlust samt övriga kostnader som orsakats av den aktuella personskadan.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page