Trafik- och personskador

Vi agerar återkommande ombud för privatpersoner efter trafikolyckor eller andra incidenter med personskador som följd. Vi företräder dig gentemot försäkringsbolag, Försäkringskassan, arbetsgivare eller motsvarande. Vi bistår även vid prövning i Trafikskadenämnden eller vid tvist i domstol. Vi kan utkräva ekonomisk ersättning för dig avseende sveda och värk, anspänning/olägenhet, inkomstförlust samt övriga kostnader som orsakats av den aktuella personskadan.

TRAFIK- OCH PERSONSKADOR

Kontakta oss

+46 (0)8-340877  |   info@altrium.se

STOCKHOLM

Besöksadress: Artillerigatan 24

Postadress: Box 55958, 102 16 Stockholm

Telefonnummer: +46 (0)8-340877

UPPSALA

Besöks- och postadress:

Kungsgatan 25, 753 32 Uppsala

Telefon: +46 (0)18-127728

VÄSTERÅS

Besöks- och postadress:
Hamngränd 6, 721 30 Västerås
Telefon: +46 (0)21-121359

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER